Corporate Frontier Services

Email

info@cfrontier.com

Call Us

+6 088 731 570

Follow us :

PENGURUSAN CEKAP KELENGKAPAN ELEKTRIK DI TEMPAT KERJA, 14-15 MAY 2018, KUCHING

Setelah tamat kursus ini, peserta akan mempunyai pengetahuan dan keyakinan untuk meningkat pemuliharaan tenaga dan kecekapan kelengkapan elektrik di tempat kerja dan secara tidak lansung dapat membantu dalam menjimatkan kos elektrik dan tenaga elektrik dengan penggunaan kelengkapan dan kawalan yang cekap di tempat kerja.